فیلم های آموزش ربات نوب دهی تلگرامی

/فیلم های آموزش ربات نوب دهی تلگرامی
فیلم های آموزش ربات نوب دهی تلگرامی ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۱۹:۱۷:۰۰

در این قسمت فیلم های آموزش ربات نوبت دهی تلگرامی نوبتگرام برای شما تهیه شده است.

فیلم ها مربوط به :

  • آموزش مسدود کردن کاربران متخلف در ربات نوبت دهی تلگرامی

  • آموزش مشاهده نوبت های رزرو شده در ربات نوبت دهی تلگرامی

  • تنظیمات ساعات کاری در ربات تلگرام نوبت دهی

  • آموزش ارسال پیام و تبلیغات در ربات نوبت دهی تلگرامی

  • آموزش تنظیمات یادآوری نوبت در ربات نوبت دهی تلگرامی

  • آموزش ثبت نوبت های حضوری و تلفنی در ربات نوبت دهی تلگرامی

آموزش تنظیم ساعات کاری

این آموزش شامل تنظیمات روزهای کاری و ساعات کاری میاشد

تنظیم ساعت کاری در ۲ دقیقه

تنها با چند کلیک و در عرض دو دقیقه ساعات و روزهای کاری خود را مشخص کنید

مشاهده فیلم

مشاهده نوبت های رزرو شده

فیلم آموزش نحوه مشاهده نوبت های رزرو شده توسط مشتریان

مشاهده نوبت ها در جداولی منظم

نوبت های رزرو شده توسط مشتریان خود را به صورت جداولی منظم ببینید و ذخیره کنید.

مشاهده فیلم

ثبت نوبت های غیر تلگرامی

فیلم آموزشی قبت مشتریانی که امکان استفاده از تلگرام را ندارند.

بدون محدودیت نوبت دهی کنید

ثبت نوبت های حضوری و تلفنی مشتریانی که امکان استفاده از تلگرام را ندارند.

مشاهده فیلم

آموزش مسدود کردن کاربران متخلف

تنها با وارد کردن آی دی کاربر متخلف از ثبت نوبت مجدد آن جلوگیری کنید

به راحتی کاربران متخلف را مسدود کنید

مشتریان متخلف را مشاهده کنید و به راحتی اجازه ثبت نوبت مجدد را از آنها سلب کنید

مشاهده فیلم

آموزش ارسال پیام و تبلیغات

فیلم آموزش نحوه ی ارسال پیام و تبلیغات به مشتریان و اعضای ربات

ارسال تبلیغات به مشتریان

تخفیف ها و تبلیغات و پیام های خود را به راحتی برای اعضاء ربات و مشتریان خود ارسال کنید.

مشاهده فیلم

آموزش تنظیمات یادآوری نوبت

فیلم آموزشی نحوه تنظیمات یادآوری نوبت به مشتریان با روش های مختلف

نگران فراموشی نوبت مشتریان نباشید

دیگران نگران فراموشی نوبت توسط مشتریان خود نباشید چون از چندین راه توانایی یادآوری خودکار نوبت به آنها را دارید.

مشاهده فیلم